Moreel Kompas

In de besloten Ledenraadsvergadering gehouden op 24 maart 2017 heeft het Bestuur op initiatief van de Ledenraad besloten een Commissie in te stellen die onderzoek moet doen naar het functioneren van Ledenraad, Bestuur, Directie, Inspectie en Jury. Zowel afzonderlijk alsmede hun onderlinge verbanden. Deze Commissie heeft bovendien als opdracht punten ter verbetering aan te dragen die moeten leiden tot een betere afstemming en samenwerking tussen deze geledingen.

Wat zich hierover afspeelt in de besloten vergaderingen tussen Ledenraad en Bestuur blijft voor de buitenwacht verborgen. Een enkele keer komt er nietszeggende informatie naar buiten. Een gesloten bolwerk dat sinds kort scheuren begint te vertonen doordat het Bestuur het vertrouwen van de Ledenraad heeft geschonden. Sommige Ledenraadsleden zit dit emotioneel zo hoog dat zij in de wandelgangen hun teleurstelling in deze handelwijze van het Bestuur hebben laten blijken wat UnderSiker heeft opgevangen.

Op 1 december 2017 heeft in Drachten een [ informele ] Ledenraadsvergadering plaatsgevonden waarbij ook het Bestuur aanwezig was.  De Ledenraadsleden konden daar in alle vrijheid communiceren met elkaar , de Commissie en het Bestuur over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van de Commissie. Desgevraagd door een Ledenraadslid is met instemming van de vergadering een notulist uit eigen gelederen benoemd die van het besprokene notulen heeft opgemaakt. Deze zijn nadien ter lezing aangeboden aan het Bestuur alvorens deze te verzenden naar de Ledenraadsleden. Na terugkomst van het Bestuur zijn de notulen in goed vertrouwen naar alle Ledenraadsleden gezonden zonder op de inhoud te letten. Naderhand is gebleken dat deze sterk afweken van de door de notulist opgemaakte notulen. Voor het Bestuur onwelkome delen waren door het Bestuur eruit gehaald met gevolg dat na de ontdekking de originele notulen alsnog werden nagezonden naar alle Ledenraadsleden.
Zij waren verbijsterd en spreken over censuur van de zijde van het Bestuur en het ontbreken van respect voor – en schending van vertrouwen van de Ledenraad.

Het Bestuur mag zich wel eens bezinnen over de manier waarop zij functioneert in relatie tot de geledingen binnen het Stamboek, met name tot de Ledenraad. Bovendien vervult zij een voorbeeldfunctie waarnaar anderen zich richten. Welke krachten gaan richting vertrouwen, respect en integriteit en welke drijven daarvan af.

Misschien wordt het tijd om het morele kompas van het Bestuur bij te stellen.

 

 

 

 

Geef een reactie