Procedure tegen het Stamboek gestart in verband met onzorgvuldig DNA onderzoek

Op het artikel “Hoe betrouwbaar is het DNA onderzoek bij het Stamboek”, dat UnderSiker enige tijd geleden op zijn website heeft geplaatst, hebben talloze lezers gereageerd. Steeds komt de vraag naar voren hoe het toch mogelijk is dat het DNA onderzoek bij het Stamboek niet de rechterlijke toets kan doorstaan. In de bewuste procedure constateert de Rechtbank onder meer dat diverse haarmonsters NIET via een rechtsgeldige procedure zijn aangeleverd en dat NIET meer is vast te stellen door wie en op welke wijze deze haarmomsters aan Dr. van Haeringen Labaratorium zijn verstrekt. De mede hierdoor benadeelde partij, tevens lid van het Stamboek, is zeer recent een procedure gestart bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, om de schade die hij heeft geleden te kunnen verhalen op het Stamboek. UnderSiker houdt de lezers van het vervolg van deze procedure op de hoogte.

Geef een reactie