Van Ermelo naar Exloo: Het ware verhaal

Door vele leden van het Stamboek wordt UnderSiker bestormd met vragen omtrent de werkelijke redenen van vertrek van het Centraal Onderzoek [CO] voor Friese hengsten van het Koninklijk Hippisch Centrum [KNHS] in Ermelo naar het Hippisch Centrum [HPC] Exloo, dat bepaald niet centraal is gelegen. Zij trekken op dat punt de berichtgeving van de zijde van het KFPS in twijfel. Ook vinden velen het merkwaardig dat de directeur stamboekzaken, Ids Hellinga, bij zo’n belangrijk besluit niet zelf de brief heeft ondertekend die naar de eigenaren van de CO hengsten 2017 is verzonden, terwijl hij namens het KFPS als directeur de contactpersoon naar “Ermelo”was. Ook vragen velen zich af welke andere belangen er spelen bij deze wisseling van testlocatie. UnderSiker is op onderzoek uitgegaan en wil de verkregen informatie met de lezers delen.

De lezer dient zich bij het lezen vooraf te realiseren dat de trainingsleider van het CO, de heer Koos Naber, sedert november 2016 bestuurslid en voorzitter is van de Stichting HPC Exloo. Voorts dat de heer Lieuwe Koopmans die het geluid verzorgt bij de evenementen op het KNHS terrein sedert december 2016 voor de helft eigenaar is van HPC Exloo. Dit Centrum verkeerde in 2016 in financiële moeilijkheden en door eigenaren en bestuur werd ijverig gezocht naar extra inkomsten. Voor de lezer is het van belang te weten dat “Exloo” op de hoogte was van een nog lopende offerte van de KNHS bij het KFPS. Al met al een opvallende combinatie van feiten.

Het uitgangspunt bij de KNHS is dat iedereen die betrokken is bij de paardensport een warm hart wordt toegedragen en dat ook de Friezen en de hengstenhouders/-eigenaren meer dan welkom zijn op het centraal gelegen en zeer goed uitgeruste KNHS Centrum. De CO paarden konden in dezelfde ruime boxen als voorgaande jaren, in een geheel afgesloten gedeelte voor mensen en andere paarden. De hengsten hoefden dus niet in mobiele boxen onder een tentdak te worden gestald zoals door het KFPS op alle fronten wordt beweerd. Voorafgaand aan de ingediende offerte is van KNHS zijde helder gecommuniceerd over de prijsverhoging, waarop de directeur stamboekzaken ongelooflijk boos is geworden op een medewerker van de KNHS. Voor een directeur stamboekzaken onwaardig gedrag.

De CO hengsten zouden dus in de vaste stallen worden gehuisvest hetgeen in heldere taal is gemaild aan de directeur stamboekzaken. Uit betrouwbare bron weet UnderSiker dat Ids Hellinga geweigerd heeft te communiceren over de offerte zoals die is aangeboden door de KNHS. Tevens hebben medewerkers van de KNHS geprobeerd hem te spreken tijdens één van de instructiedagen op het Centrum maar daar heeft hij zich verstopt voor een gesprek. Het was Ids Hellinga bekend dat de CO hengsten 2017 gehuisvest zouden worden in de vaste stallen alleen de prijs stond hem niet aan. Maar hij heeft ook geen enkele moeite gedaan om zaken te doen met de KNHS!

In alle soorten media is eenzijdige berichtgeving verschenen waardoor een ieder op het verkeerde been is gezet. Bovenstaande feiten staan haaks op de informatie zoals die is verstrekt door de voorzitter van het KFPS en de directeur stamboekzaken maar dit zijn de feiten.

Geef een reactie