Is er bij het Stamboek sprake van een verandering in het fokbeleid?

Zoals bekend is er veel geschreven en gesproken over de stekelharigheid van de in december 2016 voor de dekdienst goedgekeurde schimmelhengst Siert 499 [ Dries 421 x Sape 381 ]. Dat er zoveel aandacht aan de stekelharigheid van deze hengst is besteed komt omdat de Hengstenkeuringsjury en in lijn daarmee het Bestuur zich niet hebben gehouden aan de vastgestelde- en vastgelegde regelgeving op het punt van de niet-toegestane aftekeningen bij het Friese paard. De Friese cultuur, het Friese erfgoed en de Friese paardenfokkerij werden door de goedkeuring van deze schimmelhengst verkwanseld zo was de mening van velen. De discussie hierover eindigde doordat de Ledenraad in een besloten vergadering gehouden op 24 maart van dit jaar zich uitsprak met de woorden: “Eens maar nooit meer”.

UnderSiker vraagt zich af of er in diezelfde besloten Lederaadsvergadering ten aanzien van dit belangrijke punt in het fokbeleid formeel een beleidswijziging is vastgesteld , uit te voeren door de Hengstenkeuringsjury. Of is het een zelfstandig besluit van de Hengstenkeuringsjury?

Deze vraag komt bij UnderSiker op nu zich naar verluidt onder de plus minus dertig aangewezen hengsten voor het komende Centraal Onderzoek wederom een schimmelhengst bevindt.

Een verandering in het fokbeleid waarbij meer witte aftekeningen zouden zijn toegestaan zou het mogelijk maken de kwaliteit van het Friese paardenras in ieder geval op dat punt maar ook op andere punten te verbeteren door kruisingen met andere rassen toe te staan. UnderSiker denkt hierbij in de eerste plaats aan het Lippizaner ras. Met gevolg toename van witte aftekeningen maar dan ook van genetische diversiteit wat verbetering van de vruchtbaarheid, gezondheid, vitaliteit, kwaliteit van de bouw, beenwerk, de beweging, enzovoort met zich meebrengt.

De vraag die feitelijk voorligt is of sprake is van geheime afspraken omtrent een verandering in het fokbeleid of dat de Hengstenkeuringsjury op eigen houtje een bepaalde richting is ingeslagen waarbij stekelharigheid bij dekhengsten is toegestaan.
Hoe het ook zij, wees als Stamboek open en duidelijk naar de fokkers nu er een andere richting lijkt te worden ingeslagen.

Eén gedachte over “Is er bij het Stamboek sprake van een verandering in het fokbeleid?”

Geef een reactie