Zeer interessante feiten

UnderSiker krijgt regelmatig informatie aangereikt die stamboekleden en geïnteresseerde lezers niet bekend is doordat ze vaak onder tafel wordt gehouden. Door anderen van deze feiten op de hoogte te brengen tracht UnderSiker hierdoor hun kennisachterstand te verkleinen in de verwachting dat zij daarmee hun voordeel kunnen doen.

Wist u dat…………

 • De vice-voorzitter van het Stamboek Bestuur de heer Geralt Pots tot twee keer toe is gevraagd door de fokvereniging “It Fryske Greidhynder”om hun regio te vertegenwoordigen als ledenraadslid en dat hij beide keren hiervoor heeft bedankt.
  Geralt Pots wel op eigen initiatief heeft gesolliciteerd naar een vacature in het Stamboek Bestuur en bovendien zitting heeft genomen in het bestuur van de Stichting “Faderpaard”.
 • Het Stamboek voor € 250.000,- risicodragend deelneemt in deze Stichting alles in het kader van de opvoering van het theaterstuk “De Stormruiter” als onderdeel van “Leeuwarden Culturele-Hoofdstad van Europa”.
  De Ledenraad zonder nadere voorwaarden met algemene stemmen akkoord is gegaan met deze risicodragende participatie van € 250.000,-.
  Deze garantstelling niet tot de kernactiviteit van het Stamboek behoort.
 • De vice-voorzitter jurist is en optrad als vertegenwoordiger van het Bestuur tijdens de bespreking van het laatst gehouden afstammelingenonderzoek voor definitieve goedkeuring van de hengsten voor de dekdienst en aan heeft gegeven geen kennis te hebben van de betreffende regelgeving en zich daarin ook niet heeft verdiept.
 • Het Stamboek Bestuur zeer onlangs is gestart met een schriftelijk charme offensief naar alle Ledenraadsleden waarin het eigen kritisch vermogen geheel ontbreekt en waarin zij zichzelf een pluim op de hoed steekt met mogelijk de gedachte om tevens de drie commissieleden uit de Ledenraad die onderzoek doen naar het functioneren van het Bestuur, de directie en de inspectie hiermee te strelen.
 • Inspecteur Jaap Boersma op de fokdag van het “Friesche Paard Limburg”gehouden op 1 juli van dit jaar te Kronenberg voor de microfoon in eerste instantie de verkeerde merrie als kampioen van de dag bekend maakte en daardoor de verkeerde familie plus aanhang liet juichen.
  Dit herinneringen oproept aan de handschud ceremonie op de Hengstenkeuring 2015 waarbij hij een cruciale fout maakte door naar de verkeerde hengst te stappen wat heel veel beroering heeft gewekt en hij ook daar de verkeerde mensen enthousiast maakte.
 • Inspectie- en juryleden allen een psychologische test moeten ondergaan en geslaagd moesten zijn voor het examen van de Koepelfokkerij. Niet iedereen hieraan heeft voldaan en dit geen verdere gevolgen heeft voor betrokkenen.
 • De inspectie aan het Bestuur en de directie heeft geadviseerd om in het kader van Dierwelzijn een minimale testleeftijd voor de paarden te hanteren van 36 maanden waar tot op heden niets mee is gedaan.
 • De voltallige inspectie afgelopen najaar een vertrouwenscrisis heeft gehad met de directeur stamboekzaken.
 • Incidenten hebben plaatsgevonden met verbaal geweld tegen inspectie- en juryleden waarbij deze niet in bescherming werden genomen door de leiding.
 • Geprobeerd is een kritisch Ledenraadslid minder kritisch te doen zijn en bovendien aangedrongen is om zijn regio niet langer te vertegenwoordigen.
 • De merrie Gaya fan ‘e Grupstal  [Norbert 444 x Sape 381] met volle spronggewrichten op 24 juli 2016 in Timmel [Dld] een eerste premie heeft gekregen. Deze merrie gefokt en in eigendom is van inspecteur Louise Hompe en gekeurd werd door een jurykorps dat werd aangevoerd door collega inspecteur Harrie Draaijer. Laatst genoemde inspecteur daarna steeds heeft geroepen dat deze merrie met dergelijke volle sprongen nooit kroon zou kunnen worden. Direct voorafgaand aan deze keuring dit paard in Timmel een IBOP proef heeft afgelegd waarbij de proef werd afgenomen door Gerard Vermunt en Harrie Draaijer. Deze merrie ruim 11 punten hoger scoorde dan de vorige IBOP proef. Deze merrie vier keer buiten de Nederlandse landsgrenzen is gekeurd.
  De betreffende merrie op de Centrale Merriekeuring 2016 desondanks door het jurykorps onder leiding van Harrie Draaijer, waarbij Louise Hompe even de baan uitstapte en Jaap Boersma heel kort haar plaats innam , tot kroonmerrie werd gebombardeerd.
 • Inspecteur Harrie Draaijer op de bijscholing dag gehouden op 11 maart 2017 op het complex van het Swarte Paert in Hemrik niet het vierde voorgebrachte paard herkende dat kort daarvoor als eerste paard was getoond door de voorbrengers.
 • De drie jarige merrie Taess fan Erberveld [Bikkel 470 x Nykle 409] op 27 mei 2017 ter keuring werd aangeboden op de stamboekkeuring in Ermelo en daar door de jury bestaande uit Harrie Draaijer , Sabien Zwaga en Jan Hellinx met een eerste premie werd beloond. Deze merrie in het kader van het afstammelingen onderzoek van de vader Bikkel 470 deel heeft genomen aan de ABFP test welke werd gehouden van 19 juni t/m 3 augustus 2017 in Warga waarbij in de catalogus respectievelijk op de website van het KFPS duidelijk staat vermeld dat deze dochter van Bikkel 470 ster is verklaard. Deze merrie om onverklaarbare redenen aansluitend opnieuw werd gekeurd door het trio Harrie Draaijer , Jaap Boersma en Corrie Terpstra hetgeen niet is toegestaan omdat een paard maar één keer per jaar mag worden gekeurd.
  De merrie een wit lint kreeg omgehangen : derde premie!
  In het bijbehorende commentaar Harrie Draaijer duidelijk maakte dat deze merrie met moeite een derde premie van de driehoofdige jury had gekregen. Het onvoorstelbaar is dat twee zeer ervaren inspecteurs afkomstig uit een ander tijdperk plus een jurylid dit sterke staaltje van onvermogen hebben laten gebeuren.
  Gelukkig voor de fokker/eigenaar deze merrie als eerste premie merrie door het leven mag blijven gaan omdat de tweede keuring geen enkele betekenis heeft.
  Op grond van het bovenstaande het dus geen verbazing meer wekt dat de schimmelhengst Siert 499 met zijn stekelharigheid is goedgekeurd voor de dekdienst als de betreffende hengstenkeuringsjuryleden Harrie Draaijer en Jaap Boersma zichzelf een dergelijk brevet van onvermogen hebben opgespeld.

Sjouke de Groot inderdaad gelijk heeft met zijn advies dat het tijd is voor bloedverversing en mensen hun knopen moeten tellen.

UnderSiker daar nog aan wil toevoegen dat knopen tellen niet meer nodig is omdat de uitkomst daarvan inmiddels vaststaat.
De Ledenraad als hoogste orgaan binnen het Stamboek in dient te grijpen voordat zij medeplichtig kan worden gesteld aan de teloorgang van het Friese paard.

Een vervolg op deze rubriek mag de lezer verwachten zodra UnderSiker weer over een “voorraad” interessante feiten beschikt.

Geef een reactie