Het vertrek van inspecteur Bauke de Boer

De man waarvoor zelfs enige jaren terug het Huishoudelijk Reglement is gewijzigd om hem, ┬ána acht jaar lid te zijn geweest van de Hengstenkeuringsjury, te kunnen benoemen in de Hengstenherkeuringsjury heeft zich tot veler verrassing in februari van dit jaar teruggetrokken als inspecteur. Heel veel fokkers van Friese paarden maar ook daar buiten hebben UnderSiker de afgelopen tijd benaderd met de vraag wat de werkelijke redenen zijn van het vertrek van de door hen op I-A geplaatste inspecteur in de rubriek “Inspectie”.

UnderSiker verwijst de vragenstellers steevast naar de publicaties in de Leeuwarder Courant , de Paardenkrant en de website van het KFPS. De reactie van de vragenstellers is dikwijls dat zij daar geen touw aan vast kunnen knopen. Immers, het KFPS bestuur heeft het in de kern over de kwaliteitsontwikkeling van de inspectie , de continuïteit ervan en het deels in dienst nemen van inspectieleden om zo de integriteit te bewaken. Daarentegen spreekt de oud-inspecteur in de kern over slechte sfeer, verschillen van inzicht, niet nakomen van afgesproken vastgelegde procedures, het ontbreken van waardering, aanvaringen met de werkorganisatie, inconsequent beleid en het gemis aan arbeidsvreugde.
Bovenal verwijst UnderSiker de vragenstellers naar hun eigen vertegenwoordigers in de Ledenraad die in een tweetal vergaderingen van de hoed en de rand hebben vernomen waarom Bauke de Boer is vertrokken. UnderSiker krijgt tegengeworpen dat hun eigen vertegenwoordigers niets willen vertellen omdat alles geheim is en moet blijven.

Zoals de ervaren lezer weet blijft bijna niets geheim in dit leven. Naar nu pas blijkt heeft Bauke de Boer een brief geschreven aan de Ledenraadsvergadering gehouden in de maand mei van dit jaar waarin hij uiteenzet waarom hij besloten heeft zich terug te trekken. Van diverse kanten heeft UnderSiker deze brief toegestuurd gekregen. Om al die vragenstellers tegemoet te komen heeft UnderSiker gemeend de bewuste brief op zijn site te plaatsen. Daarvoor is eerst telefonisch contact geweest met Bauke de Boer om hem daarvoor toestemming te vragen. Na enig aandringen werd daar gelukkig positief op gereageerd met als resultaat dat er nu openheid is gekomen omtrent de beweegredenen van het vertrek van de eerste onder zijns gelijken.

Als de lezer op bijgaande link klikt verschijnt de bewuste brief.
CCF27062017

6 gedachten over “Het vertrek van inspecteur Bauke de Boer”

 1. Ik zou graag de brief van Bauke de Boer dd 14 februari 2017 willen lezen als dat mogelijk is.
  Ook zou ik graag een verslag lezen van de andere oud inspecteurs die al een aantal jaren geleden druppelsgewijs de laan uit zijn gestuurd en waarmee de kennis uit het stamboek is verdwenen.
  Undersiker.. kunnen we dat nog verwachten?

  1. Siert 499 terug getrokken uit de dekdienst…. ivm slechte bevruchting en sperma. zijn maar een paar merries bevrucht

   raar dat word toch van tevoren getest, en hij heeft op de kfps site nog helemaal geen dekking gehad…

   1. De sperma kwaliteit wordt van te voren getest. Of de hengst daadwerkelijk ook goed bevrucht wordt van te voren niet getest. De praktijk wijst uit of merries drachtig worden of niet waarbij de oorzaak van de niet-drachtigheid ook aan de merrie kan liggen. Naar verluid is het argument dat de bewuste test te duur is. Het is UnderSiker bekend dat sommigen het Stamboek wel op de test mogelijkheid hebben gewezen. Zaadcellen kunnen er normaal uitzien maar toch DNA schade hebben. Volgens een deskundige vindt in zo’n geval normale bevruchting plaats maar het embryo gaat dood als het “vaderDNA”niet blijkt te werken. In maart- april 2006 is hierover reeds gepubliceerd.

  2. De brief van Bauke de Boer van 14 februari 2017 is niet in het bezit van UnderSiker. Tot nu zijn oud inspecteurs niet bereid geweest om hun verhaal te doen.

Geef een reactie