Waardering vrijwilligers bij het KFPS

Dat UnderSiker aandacht aan dit onderwerp besteedt komt onder meer doordat redelijk recent nog in de media berichten zijn verschenen dat de teruggetreden inspecteur Bauke de Boer mede is vertrokken vanwege een gebrek aan waardering en betaling door het KFPS. Deze aandacht van UnderSiker wordt versterkt doordat het Bestuur zeer onlangs aan leden en ledenraadsleden een voorstel heeft gedaan om per 1 juni 2017 de vergoedingen van alle vrijwilligers aan te passen en met 10 % te verhogen. Er wordt niet bij gezegd dat deze verhoging feitelijk een sigaar uit eigen doos is immers, in 2014 heeft ze van alle vrijwilligers eerst 10 % afgepakt met gevolg dat per 1 juni a.s. net niet het niveau van 2006 wordt gehaald.

Voorafgaand aan dit bericht heeft UnderSiker met diverse vrijwilligers gesproken die hun informatie met schriftelijke stukken hebben onderbouwd. In het afgelopen jaar waren ongeveer 40 vrijwilligers actief variërend van inspectieleden tot chippers en leden van het meetteam. Laten we eens kijken naar de grootste groep die uit gewone juryleden bestaat. Zij kregen vanaf het jaar 2006 steeds dezelfde vergoeding tot het moment dat zij in 2014 met 10 % werden gekort met gevolg dat de vergoeding lager lag dan in 2006. Indexatie dan wel een verhoging is in al die jaren nooit aan de orde geweest. Per 1 juni a.s. komt dan na goedkeuring van de Ledenraad de grote verrassing : de bewuste sigaar uit eigen doos.Om de gedachten te bepalen : een hele dag werken inclusief reistijd [ 6 tot 12 uren ] levert een dagvergoeding op van € 63,- en met ingang van 1 juni a.s. dus € 69,30.Dat is bijna het niveau van 2006. Wie 5 uur werkt inclusief reistijd ontvangt de helft van dit bedrag. De uren besteed aan het bijwonen van vergaderingen en evaluatiebijeenkomsten, uniformering en bijscholing worden niet vergoed.

Het KFPS heeft meer van de vrijwilligers afgepakt. Voorheen zaten de juryleden maar ook de chippers en de meters en hun partners tijdens de Hengstenkeuring op de VIP tribune. Ongeveer 5-6 jaar geleden werden deze groepen verbannen naar een apart vak waar ze “gezellig” samen met de Ledenraadsleden mogen zitten. En de Nieuwjaarsborrel om te klinken op het nieuwe jaar is afgeschaft.

UnderSiker heeft zich afgevraagd waarom het KFPS haar vrijwilligers financieel niet koestert. Zou dat kunnen komen omdat zij slecht bij kas zit? De jaarrekening 2016 geeft antwoord op die vraag. Op de bankrekeningen staat ongeveer € 4.000.000,- en zij heeft een eigen vermogen van meer dan € 2.000.000,-. Wat doet het Stamboek dán met al die middelen is de volgende vraag. Daarop geven de notulen van de laatste ledenraadsvergadering antwoord. Met unanieme steun van diezelfde Ledenraad staat het KFPS garant voor de verliezen van de Stichting Faderpaard in het kader van een theaterproductie Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 die voor het KFPS kunnen oplopen tot maximaal               € 250.000,-.  Daar het culturele activiteiten betreft is de verwachting dat dit bedrag volledig aangesproken zal worden. De laatste berichten luiden dat de kosten van deze theaterproductie zijn begroot op € 2.600.000,- waarvan voor 1 juni a.s. € 1.300.000,- aan sponsorgelden / garantstellingen binnen moet zijn. Lukt dat niet dan gaat dit feest niet door en valt de garantstelling vrij.

Bestuur en Ledenraad hebben zich nog nooit druk gemaakt omtrent de vergoedingen van vrijwilligers terwijl met één pennestreek garant wordt gestaan voor een bedrag van € 250.000,- voor verliesgevende culturele activiteiten die niet tot de kerntaak van het Stamboek behoren en dat over de ruggen van de vrijwilligers. Dat is niet rechtvaardig eerder schandelijk.

Welk ledenraadslid steekt de vinger op ?

 

 

Geef een reactie